Coșul este gol!

Politica de Confidentialitate

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale, Bars Electro SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele personale furnizate de utilizatori.

Prin citirea Documentului utilizatorul ia la cunostinta faptul ca ii sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.

A. Introducere

Confidentialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi si ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informatiile dumneavoastră personale.
Acordarea consimtământului asupra utilizării cookie-urilor în concordantă cu termenii acestei politici atunci când vizitati website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitati website-ul nostru.
B. Credit
Acest document a fost creat folosind un sablon de la SEQ Legal (seqlegal.com) si modificat de către Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Colectarea informatiilor personale

Pot fi colectate, stocate si utilizate următoarele tipuri de informatii personale:

informatii despre computer, inclusiv adresa IP, locatia geografică, tipul si versiunea browser-ului si despre sistemul de operare;
informatii despre vizitele si utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii si căile de navigare pe website;
informatii precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceti atunci când vă înregistrati pe website-ul nostru;
informatiile pe care le introduceti atunci când creati un profil pe website-ul nostru – de exemplu, numele dvs., pozele de profil, sexul, data nasterii, starea civilă, interese si hobby-uri, detalii academice si detalii despre ocupatie;
informatii precum numele si adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceti pentru a configura abonările la e-mailurile si/sau la buletinele noastre informative;
informatii pe care le introduceti în timp ce utilizati serviciile de pe website-ul nostru;
informatii care sunt generate în timp ce utilizati website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des si în ce circumstante îl utilizati;
informatii referitoare la orice achizitie efectuată, servicii utilizate sau tranzactii pe care le faceti prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail si detaliile cardului bancar;
informatiile pe care le postati pe website-ul nostru cu intentia de a le publica pe internet, care pot include numele dvs. de utilizator, imaginile de profil si continutul postărilor;
informatii continute în orice comunicări ne trimiteti prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv continutul comunicărilor si metadatele acestora;
orice alte informatii personale pe care ni le trimiteti.
Înainte de a ne divulga informatiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obtineti consimtământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât si pentru procesarea informatiilor personale în conformitate cu această politică.

D. Utilizarea informatiilor dvs. personale

Informatiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informatiile dvs. personale pentru:

administrarea website-ului si a afacerii noastre;
personalizarea website-ului nostru pentru dvs.;
autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
trimiterea de bunuri cumpărate prin intermediul website-ului nostru;
furnizarea serviciilor achizitionate prin intermediul website-ului nostru;
trimiterea de rapoarte, facturi si notificări de plată către dvs. si colectarea plătilor de la dvs.;
trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ati solicitat (ne puteti informa oricând dacă nu mai doriti această comunicare);
trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terti selectati cu atentie, care considerăm că vă pot interesa, prin postă sau, acolo unde ati consimtit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteti informa în orice moment dacă nu mai doriti să primiti comunicări de marketing);
furnizarea către terti a informatiilor statistice despre utilizatorii nostri (acesti terti nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informatii);
abordarea solicitărilor si reclamatiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
păstrarea securitătii website-ului nostru si prevenirea fraudelor;
verificarea respectării termenilor si conditiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată); si
alte utilizări.
Dacă trimiteti informatii personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica si vom folosi aceste informatii în concordantă cu întinderea acordului pe care ni-l furnizati.

Setările de confidentialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informatiilor dvs. pe website-ul nostru si pot fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidentialitate de pe website.

Fără consimtământul dvs. expres, nu vom furniza informatiile dvs. personale către terti pentru marketingul direct din partea acestor terti sau din partea oricărei alte terte părti.

E. Divulgarea informatiilor personale

Putem divulga informa?iile dvs. personale oricăruia dintre angaja?ii, ofi?erii, asigurătorii, consilierii profesioni?ti, agen?ii, furnizorii sau subcontractan?ii no?tri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem dezvălui informa?iile dvs. personale oricărui membru al grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mamă ?i toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informa?iile dvs. personale:

în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
în legătură cu orice procedură legală poten?ială sau în curs;
pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informa?ii către ter?i în scopul prevenirii fraudelor ?i reducerea riscului de credit);
către cumpărătorul (sau poten?ialul cumpărător) al oricărei afaceri sau oricărui bun pe care le-am vândut (sau avem în plan să îl vindem); ?i
oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instan?e sau unei alte autorită?i competente pentru divulgarea informa?iilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instan?ă sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informa?iilor personale.
Cu excep?ia situa?iilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informa?iile dvs. personale către ter?i.

F. Transferuri interna?ionale de date

Informa?iile pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate ?i transferate între oricare dintre ?ările în care func?ionăm pentru a ne permite să utilizăm informa?iile în conformitate cu această politică.
Informa?iile colectate pot fi transferate între următoarele ?ări care nu au instituite legi de protec?ie a datelor personale echivalente cu cele în vigoare în Spa?iul Economic European: Statele Unite ale Americii, Rusia, Japonia, China ?i India.
Informa?iile personale pe care le publica?i pe website-ul nostru sau pe care le trimite?i spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea gre?ită a acestor informa?ii de către al?ii.
Sunte?i de acord în mod expres cu transferurile de informa?ii personale descrise în această Sec?iune (F).
G. Păstrarea informa?iilor personale

1. Această Sec?iune G stabile?te politicile ?i procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obliga?iilor noastre legale cu privire la păstrarea ?i ?tergerea informa?iilor personale.
Informa?iile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.
3. Fără a aduce atingere articolului G-2, de obicei ?tergem datele cu caracter personal care se încadrează în categoriile prezentate mai jos la data/ora stabilite mai jos:
informa?iile de tip personal vor fi ?terse {INTRODUCE?I DATA/ORA}; ?i
{INTRODUCE?I MAI MULTE DATE/ORE}.
În pofida celorlalte dispozi?ii din această Sec?iune G, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care con?in date cu caracter personal:
în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; ?i
pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informa?ii către ter?i în scopul prevenirii fraudelor ?i reducerea riscului de credit);
H. Securitatea informa?iilor dvs. personale

Vom lua măsuri de precau?ie tehnice ?i organiza?ionale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informa?iilor dvs. personale.
Vom stoca toate informa?iile personale pe care le oferi?i pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă ?i firewall).
Toate tranzac?iile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.
A?i luat la cuno?tin?ă faptul că transmiterea informa?iilor pe internet este în mod obi?nuit nesigură ?i nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
Sunte?i responsabil(ă) pentru păstrarea confiden?ialită?ii parolei pe care o utiliza?i pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excep?ia momentului când vă conecta?i pe website-ul nostru).
I. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verifica?i ocazional această pagină pentru a vă asigura că în?elege?i orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anun?a despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru.

J. Drepturile dvs.

Ne pute?i solicita să vă oferim orice informa?ii personale de?inem despre dvs.; furnizarea acestor informa?ii va fi supusă următorilor termeni:

plata unei taxe {INTRODUCE?I „GRATUIT” DACĂ SE APLICĂ}; ?i
furnizarea de dovezi suficiente cu privire la identitatea dvs. ({MODIFICA?I TEXTUL PENTRU A REFLECTA POLITICA DVS. în acest scop, de regulă acceptăm o fotocopie legalizată la notar a pa?aportului dvs, plus o copie certificată „conform cu originalul” a unei facturi de utilită?i care con?ine adresa dvs. curentă}).
Putem re?ine informa?iile personale pe care le solicita?i în măsura permisă de lege.

Ne pute?i solicita în orice moment să nu prelucrăm informa?iile dvs. personale în scopuri de marketing.

În practică, de obicei fie vă exprima?i acordul expres prealabil cu privire la utilizarea informa?iilor dvs. personale în scopuri de marketing, fie vă vom oferi posibilitatea de a renun?a la utilizarea informa?iilor dvs. personale în scopuri de marketing.

K. Site-uri ter?e

Site-ul nostru include hyperlink-uri către ?i detalii despre site-uri ter?e. Nu de?inem niciun control ?i nu de facem responsabili pentru politicile ?i practicile de confiden?ialitate ale ter?ilor.

L. Actualizarea informa?iilor

Vă rugăm să ne anun?a?i dacă informa?iile personale pe care le de?inem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

M. Cookie-uri

Website-ul nostru folose?te cookie-uri. Cookie-ul este un fi?ier care con?ine un identificator (un ?ir de litere ?i numere), care este trimis de un server web către un browser ?i care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser ?i va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excep?ia cazului în care acesta este ?ters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfâr?itul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Cookie-urile nu con?in de obicei informa?ii care identifică personal un utilizator, dar informa?iile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informa?iile stocate ?i ob?inute prin cookie-uri. {SELECTA?I FORMULAREA ADECVATĂ Pe site-ul nostru folosim doar cookie-uri de sesiune / doar cookie-uri persistente / atât cookie-uri persistente, cât ?i de sesiune.}

Numele cookie-urilor pe care le folosim pe website-ul nostru ?i scopurile pentru care sunt utilizate acestea pot fi găsite mai jos:
Folosim Google Analytics ?i Adwords pe website-ul nostru pentru a recunoa?te un computer atunci când un utilizator {INCLUDE?I TOATE UTILIZĂRILE PENTRU CARE SUNT FOLOSITE COOKIE-URI PE WEBSITE-UL DVS., vizitează website-ul / urmăre?te utilizatorii cât timp navighează pe website / permite activarea unui co? de cumpărături pe website / îmbunătă?e?te capacitatea de utilizare a website-ului / analizează utilizarea website-ului / administrează website-ul / previne fraudele ?i îmbunătă?e?te securitatea website-ului / personalizează website-ul pentru fiecare utilizator / direc?ionează reclame care pot fi de interes deosebit pentru utilizator / descrie?i scopul (scopurile)};
Majoritatea browser-elor vă permit să refuza?i să accepta?i cookie-uri – de exemplu:
în Internet Explorer (versiunea 10) pute?i bloca cookie-urile utilizând suprascrierea setărilor de manipulare a cookie-urilor, disponibile printr-un clic pe „Instrumente”, „Op?iuni de Internet”, „Confiden?ialitate”, apoi „Avansat”;
în Firefox (versiunea 24) pute?i bloca toate cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Op?iuni”, „Confiden?ialitate”, selectând „Utiliza?i setări personalizate pentru istoric” din meniul derulant ?i debifând „Accepta?i cookie-uri de la website-uri”; ?i
în Chrome (versiunea 29), pute?i bloca toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare ?i control”, făcând clic pe „Setări”, „Afi?a?i setările avansate” ?i pe „Setări de con?inut”, apoi selectând „Bloca?i site-urile să trimită orice date” la rubrica „Cookie-uri”.
Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilită?ii multor website-uri. Dacă bloca?i cookie-urile, nu ve?i putea utiliza toate func?iile de pe website-ul nostru.

Pute?i ?terge cookie-urile deja stocate pe computer – de exemplu:
În Internet Explorer (versiunea 10), trebuie să ?terge?i manual fi?ierele cookie (pute?i găsi instruc?iuni despre cum pute?i face acest lucru la http://support.microsoft.com/kb/278835 );
În Firefox (versiunea 24), pute?i ?terge cookie-urile făcând clic pe „Instrumente”, „Op?iuni” ?i „Confiden?ialitate”, apoi selectând „Utiliza?i setări personalizate pentru istoric”, făcând clic pe „Afi?are cookie-uri”, apoi pe „?terge?i toate Cookie-urile“; ?i
în Chrome (versiunea 29), pute?i ?terge toate cookie-urile accesând meniul „Personalizare ?i control”, făcând clic pe „Setări”, „Afi?a?i setările avansate” ?i pe „?terge?i datele de navigare”, apoi selecta?i „?terge?i cookie-urile ?i alte date despre website ?i plugin-uri” ?i face?i clic pe „?terge?i datele de navigare”.
?tergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilită?ii multor website-uri.

Abonează-te la newsletter și stai conectat la ultimele promoții